Huvi ja vajadus erinevate küttekollete vastu on viimastel aastatel järsult tõusnud. Hoognenud ehitustegevusega käib kaasas ka kõikvõimalike küttekollete ehitus – olgu siis sise- või välisruumis. Eriti on hoogustunud mitmesuguste müüritud küttekollete ehitus, mis nõuab haritud, kogemustega pottsepp-meistri tööd.

Alates 2005. aasta kevadest pakub erinevaid pottsepatöid ka Millet OÜ. Kasutades pottseppadena kvalifitseertud meistreid, kes omavad teadmisi ja oskusi nii traditsiooniliste- kui ka innovatiivsete tehnoloogiate ja materjalide kasutamisel.

Töid teostame üle Eesti. Oleme mobiilsed ja kiired, samas tagame korraliku kvaliteedi, leiame koostöös Teiega parima lahenduse küttekolde ehitamiseks ning anname oma töödele garantii.